Het Centrum voor Filantropische Studies is het expertisecentrum op het terrein van filantropie in Nederland. Het verspreiden van kennis over onderzoek naar filantropie vindt het Centrum belangrijk. Vaak komen resultaten van onderzoek uiteindelijk wel terecht in de praktijk, maar vaak ook niet. Met Science With Society wil het Centrum op een laagdrempelige manier bestaande kennis en lopend onderzoek toegankelijk maken voor iedereen. Onderzoekers verbonden aan het Centrum voor Filantropische Studies presenteren een actueel onderzoek en vervolgens bent u van harte uitgenodigd om hierover vragen te stellen. Om interactie te bevorderen en organisatiekosten beperkt te houden is het aantal plaatsen beperkt tot 10.

De volgende Science With Society seminars staan op het programma:

18 december 2018 van 10.00-11.00: De rol van life-events bij het geven van bloed
Door: Tjeerd Piersma, promovendus Centrum voor Filantropische Studies / Sanquin

Aanmelden

22 januari 2019 van 10.00-11.00: Hoe meet je maatschappelijke betrokkenheid?
Door: Arjen de Wit, senior onderzoeker Centrum voor Filantropische Studies en Rosan van Niekerk, junior onderzoeker Centrum voor Filantropische Studies

Aanmelden

19 februari 2019 van 10.00-11.00: Partnerschappen tussen fondsen en overheden op EU niveau
Door: Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie en Barbara Gouwenberg, senior onderzoeker Centrum voor Filantropische Studies

Aanmelden

12 maart 2019 van 10.00-11.00: Het effect van informatie op geefgedrag en geluk
Door: Claire van Teunenbroek, promovendus Centrum voor Filantropische Studies

Aanmelden