Geven In Nederland

Geven in Nederland is een van de belangrijkste onderzoeksprojecten van de werkgroep Filantropische Studies. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Geven in Nederland onderscheidt 8 maatschappelijke en goede doelen: (1) kerk en levensbeschouwing (religie), (2) gezondheid, (3) internationale hulp, (4) milieu, natuur en dierenbescherming, (5) onderwijs en onderzoek, (6) cultuur, (7) sport en recreatie en (8) maatschappelijke en sociale doelen.

De werkgroep Filantropische Studies brengt de resultaten van het onderzoek tweejaarlijks uit in het boek ‘Geven in Nederland’. Het boek is bestemd voor al diegenen die beleidsmatig of wetenschappelijk geïnteresseerd zijn in de snel groeiende filantropische sector. Inmiddels zijn er negen edities van het boek verschenen.  Daarnaast worden de data van het Geven in Nederland onderzoek gebruikt voor andere nationale en internationale wetenschappelijke en maatschappelijke publicaties.

Het boek ‘Geven In Nederland 2015’ is hier te bestellen. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten kun je hier bekijken.

Beschikbaarheid van de data

De ‘Geven In Nederland’ data zijn onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor onderzoekers en studenten in het hoger onderwijs.

– Vul hiervoor dit aanvraagformulier in, en stuur dit naar René Bekkers

– De vragenlijst van de laatste editie van Geven In Nederland is hier beschikbaar. Deze kun je gebruiken om te specificeren welke variabelen je graag zou willen gebruiken

– Het gebruikershandboek is hier te vinden

– Een overzicht van de variabelen gebruikt in het bedrijven onderzoek is hier beschikbaar in Excel

De databank bestaat uit gegevens van twee belangrijke survey-onderzoeken: 

1. Survey-onderzoek onder huishoudens/individuen

Het survey-onderzoek naar het geefgedrag van huishoudens en individuen in de vorm van geld, goederen en tijd (vrijwilligerswerk) bestaat op dit moment uit 9 datasets (acht meetmomenten in de periode 1995-2011). Voor de gegevens uit 1995, 1997 en 1999 geldt dat telkens een nieuwe groep respondenten is ondervraagd over het geefgedrag. Bij de metingen vanaf 2001 zijn in elk jaar zo veel mogelijk dezelfde respondenten ondervraagd. Dat stelt onderzoekers in staat om veranderingen in het geefgedrag van huishoudens beter vast te kunnen stellen. Deze metingen kennen een zogenaamde longitudinale opzet en worden aangeduid als de “Geven in Nederland Panel Studie” (GINPS). De resultaten van de metingen zijn telkens twee jaar na verzameling gepubliceerd, dus in het boek “Geven in Nederland 2011” is gerapporteerd over geefgedrag in 2009, etc. Voor alle metingen geldt dat ze na weging op een aantal sociaal-demografische kenmerken representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van TNS NIPO CAPI@HOME. Dit is een database van 30.000 huishoudens, ruim 72.000 personen. Een selectie van deze mensen vult de vragenlijsten op hun eigen computer in. De vragen worden met behulp van TNS/NIPO software doorlopen en teruggestuurd naar de centrale computer bij het TNS/NIPO.

2. Survey-onderzoek onder bedrijven

Het survey-onderzoek naar het geefgedrag van bedrijven in de vorm van giften, sponsoring en tijd/expertise bestaat eveneens uit 9 datasets (negen meetmomenten in de periode 1995-2011). De data zijn verkregen via het doorlopende bedrijvenonderzoek van TNS/NIPO met behulp van een gewogen steekproef (naar branche en omvang) uit bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. 78% van de respondenten in dit onderzoek zijn managers, eigenaren van de bedrijven of financieel directeur. De respondenten vullen online de vragenlijst (Computer Assisted Web Interviewing). Merk op dat de respondenten gevraagd is de cijfers te geven over het geefgedrag van hun bedrijf in het jaar ervoor. Dit houdt in dat in de survey die is afgenomen in mei 2006, gevraagd is naar hoeveel het bedrijf gegeven heeft in het jaar 2005. Aan elk van de meetmomenten namen ongeveer 1.000 bedrijven deel.