De PAO Ftheo-schuyt-siteilantropische Studies vangt aan op dinsdagavond 10 januari met de module “Introductie in de filantropiewetenschap” verzorgd door prof. dr. Theo Schuyt. Voor belangstellenden die zich nog niet opgegeven hebben bestaat de mogelijkheid de eerste twee colleges (10 en 17 januari) gratis en geheel vrijblijvend bij te wonen. Na de twee introductiecolleges kunnen belangstellenden zich alsnog inschrijven.

In de module “Introductie in de filantropiewetenschap” zijn op basis van wetenschappelijke kennis over filantropie en de filantropische sector enkele ontwikkelingen en onderwerpen voor u geselecteerd. Wat is filantropie? Waarom geven mensen? Hoe past filantropie in de welvaartsstaat of participatiesamenleving? Ook gaan we in op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de filantropische sector en de specifieke eigenschappen van particulier initiatief. Er wordt aandacht besteed aan het verband tussen filantropie en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat richting een ‘civil society’ of participatiesamenleving, en aan onderzoek en theorievorming over de inzet van burgers, non-profit organisaties en het bedrijfsleven, bij het tot stand brengen van collectieve doelen.

Deze inleiding in de wetenschappelijke wereld van de filantropie vormt de basis voor de andere cursussen in de opleiding Filantropie. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit deze cursus komen van pas in de andere modules. U sluit de cursus af met een schriftelijk tentamen.

U kunt zich hier geheel gratis en vrijblijvend aanmelden voor de introductiecolleges Filantropie 10 en 17 januari 2017. Neem voor meer informatie contact op met de VU Academy of Social Sciences (VASS) via vass.fsw@vu.nl, of via 020 598 7497.