Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft René Bekkers benoemd als hoogleraar Filantropie. De leerstoel Filantropie zal per 1 september 2018 worden bekleedt door Bekkers. ‘Met mijn benoeming blijft er ook na september een vaste plaats voor filantropie in het onderzoeksprogramma van de VU’, aldus Bekkers.

Van januari 2013 tot en met december 2017 was Bekkers bijzonder hoogleraar ‘Aspecten van prosociaal gedrag’ op een tijdelijke leerstoel ingesteld op voorstel van de Koninklijk Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW). Bekkers zal zijn publieke oratie houden tijdens de internationale ISTR conferentie, die van 10-13 juli aan de Vrije Universiteit wordt georganiseerd.