020 598 6805 / 020 598 6804 cfs@vu.nl

Op donderdag 6 juni aanstaande vindt de jaarlijkse Dag van de Filantropie op de Vrije Universiteit plaats. Prof. René Bekkers zal deze dag afsluiten met zijn oratie ‘De waarde van de filantropie’.

Maar zonder u geen Dag van de Filantropie!

Om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en om kennis en inzichten te delen, organiseert het Centrum voor Filantropische Studies in samenwerking met professionals en belangenverenigingen uit de filantropische sector een dynamisch en interactief voorprogramma. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang!

In drie World Cafés kunt u in kleine groepen aan verschillende ronde tafels onder leiding van deskundige tafelvoorzitters in gesprek over actuele thema’s en stellingen rondom vrijwilligerswerk, nieuwe vormen van filantropie en (het vergroten van) de impact van filantropische organisaties.

Voorlopig Programma

11:00 – 11:30    Inloop / Registratie
11:30 – 13:00    World Cafés
13:00 – 14:00    Lunch
14:00 – 14:40    Samenvatting en conclusies World Cafés
14:40 – 15:00    Diploma uitreiking Post Academische Leergangen en uitreiking KSBW Award
15:00 – 15:30    Pauze
15:45 – 17:00    Oratie professor René Bekkers “De waarde van de filantropie”.
17:00 – 18:00    Borrel

Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij u om een bijdrage van € 49,-. Inschrijving is mogelijk vanaf 25 april. Helaas is er in het voorprogramma ruimte voor een beperkt aantal mensen. Wees er dus op tijd bij! Bij de oratie en aansluitende borrel is er wel voldoende plaats.

Wij kijken uit naar een creatieve en dynamische invulling van de Dag van de Filantropie!