Bezoekadres
Hoofdgebouw VU
2E-57, 2e verdieping
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Postadres
Werkgroep Filantropische Studies
Faculteit Sociale Wetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam

Telefoon:  020 59 86805  / 020 59 86804 E-mail: cfs@vu.nl
U kunt zich via deze link aanmelden voor onze nieuwsbrief.

De Werkgroep Filantropische Studies is gehuisvest in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam, aan De Boelelaan 1105, in de E-vleugel van de tweede verdieping.

Routebeschrijving Openbaar Vervoer/ Auto

Bij binnenkomst in het hoofdgebouw van de VU ziet u aan de linkerzijde de VU Boekhandel. Rechtsachter deze boekhandel bevindt zich een trap. Vanaf hier kunt u naar de tweede verdieping lopen. (De lift gaat namelijk niet naar de tweede verdieping. U kunt alleen vanaf de begane grond met de trap of eventueel de lift nemen naar de derde verdieping en dan een verdieping naar beneden met de trap lopen). Als u de tweede verdieping heeft bereikt, loopt u rechtsaf richting gang 2A. Deze gang loopt vervolgens links verder. Aan het eind van de gang bereikt u de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). U loopt via de linkerkant verder. Daar ziet u aan de linkerzijde de ingang van de 2E gang. Dit is de gang waar het Centrum voor Filantropische Studies zich bevindt. U kunt niet zelfstandig naar binnen. Belt u het mobiele nummer van degene met wie u een afspraak heeft, dan wordt u binnen gelaten.

Centrum voor Filantropische Studies