Overheidsinvesteringen in onderwijs en onderzoek staan al jaren onder druk. Van hoger onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij zich steeds meer bezig houden met valorisatie – het financieel laten renderen van onderzoeks- en onderwijsinspanningen. Onderzoek is dan ook steeds vaker opdrachtonderzoek. De basis voor veel onderzoek is echter fundamenteel onderzoek, waarbij de vertaling naar maatschappelijke toepassingen (soms jarenlang) op zich laat wachten. Ook het middelbaar onderwijs heeft te maken met steeds grotere klassen en een steeds krapper budget voor extra curriculaire activiteiten. Reguliere scholen krijgen te maken met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar middelen en mankracht zijn daarvoor beperkt.

Op de Dag van de Filantropie 2018 organiseert het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit een symposium waarop de vraag ‘welke rol voor filantropie in onderwijs en onderzoek’ centraal zal staan. Tijdens het symposium zal worden ingegaan om voorwaarden en obstakels bij het realiseren van succesvolle initiatieven waarin filantropie een bijdrage heeft geleverd aan onderwijs en onderzoek in het hoger en middelbaar onderwijs. Sprekers komen van betrokkenen op het terrein van onderwijsfinanciering zoals filantropische fondsen en de overheid, maar ook zullen onderwijsinstellingen aan het woord komen. Aansluitend zal de certificering plaatsvinden van de PAO Besturen van Filantropische Fondsen 2017 met de uitreiking van de KSBW Award voor de Beste Thesis 2017.

Programma:

Tijdens het symposium ‘de rol van filantropie voor onderwijs en onderzoek’ geven diverse sprekers hun visie op de rol die filantropie kan spelen binnen het(voortgezet- en hoger) onderwijs en onderzoek. Waar liggen kansen? Wat zijn risico’s voor ontvangende en gevende organisaties? Na elke spreker is er ruimte voor een korte discussie met de zaal onder leiding van dagvoorzitter Prof. Geert Sanders. Prof. Sanders wordt als een pionier gezien op zowel het terrein van organisatieculturen als op dat van de relatiegerichte fondsenwerving en stond aan de wieg van het Ubbo Emmius Fonds – het fonds van de Rijksuniversiteit Groningen.

14.30 Welkom door Prof. Geert Sanders (Nyenrode Business University)

Spreker: Prof. Theo Schuyt (Centrum voor Filantropische Studies – Vrije Universiteit):
Gescheiden werelden van fondsen, overheden en onderwijsinstellingen?

Overheid en fondsen leveren allebei een bijdrage aan de financiering van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Onderlinge afstemming en kennis daarover is niet altijd vanzelfsprekend. Ook lijken onderwijsinstellingen zich niet altijd raad te weten met het particulier initiatief. Prof. Theo Schuyt zal vanuit zijn jarenlange ervaringen spreken over de relatie tussen fondsen, overheden en onderwijsinstellingen.

Spreker: Prof. Sylvester Eijffinger (Tilburg University Society – Universiteit van Tilburg)
Draagvlakverbreding voor en door een universiteit

Met de Tilburg University Society bouwt de Universiteit van Tilburg aan draagvlakverbreding voor de universiteit. Onderzoekers, bedrijven, overheden en alumni werken samen aan onderzoeksvraagstukken. Hoe gaat dit in zijn werk? Welke kansen zijn er? Welke risico’s? Hoe zorg je voor inbedding binnen de universiteit en faculteiten en onder onderzoekers?

Spreker: Margot van Sluis (Erasmus Trust Fonds)
Het succes van een nieuw Nederlands Universiteitsfonds

Margot van Sluis is directeur van het Eramus Trust Fonds. Eind 2017 maakte het fonds bekend al 26 miljoen euro te hebben opgehaald voor onderzoek aan de Erasmus Universiteit. Margot van Sluis zal spreken over de randvoorwaarden om een universeitsfonds tot een succes te maken  Hoe bind je grote individuele donateurs aan je fonds? Hoe zorg je voor inbedding binnen de universiteit en de diverse onderzoekers?

Spreker: Michiel de Wilde MBA (Goldschmeding Foundation)
Randvoorwaarden voor het ondersteunen van onderwijs door fondsen

De Goldschmeding Foundation startte in 2016 samen met professor Lans Bovenberg het programma ‘Innovatie Economie Onderwijs’, met als doel een bijdrage te leveren aan een ingrijpende en duurzame vernieuwing van het economie-curriculum binnen het voortgezet onderwijs. Vanuit zijn rol als directeur bij de Goldschmeding Foundation zal Michiel de Wilde spreken over de gevolgde aanpak bij dit project en enkele andere projecten. Welke resultaten beoogt de Goldschmeding Foundation? Welke kansen zijn er? Welke risico’s? Hoe bouw je aan gezamenlijk draagvlak?

Spreker: Roel Endert (Ministerie van OC&W)
Ratio en resultaten pilot ‘Filantropie voor het voortgezet onderwijs’

Sinds enige jaren draait er een pilot vanuit het ministerie van OC&W om een breder draagvlak te creëren bij scholen binnen het voortgezet onderwijs. Roel Endert was daar vanuit het ministerie nauw bij betrokken. Welke resultaten zijn daarmee geboekt? Wat maakte deze pilot tot een succes (of niet)? Hoe bind je ouders aan een school? En hoe zorg je voor inbedding binnen de school?

Reflectie door dagvoorzitter Prof. Geert Sanders

Aansluitend:

Certificering PAO Besturen van Filantropische Fondsen 2017 en uitreiking KSBW Award voor Beste Thesis 2017

Veel potentiële bestuursleden hebben ruime ervaring opgedaan als professional binnen een bepaald vakgebied. Voor het besturen van filantropische (vermogens)fondsen zijn daarnaast specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk. Deelnemers van de Post Academische opleiding Besturen van Filantropische Fondsen zijn vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of overwegen om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. Na afloop van het symposium zullen de deelnemers uit de leergang 2017 hun certificaat ontvangen en zal de KSBW Award voor de beste thesis 2017 worden uitgereikt aan de deelnemer die de beste thesis – in de vorm van een adviesrapport – heeft geschreven tijdens de cursus.

16.30 Einde programma en borrel

 

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting KSBW

De officiele uitnodiging van de Dag van de Filantropie vindt u hier.

Aanmelden